Masteroverzicht

In dit Masteroverzicht zullen we een overzicht geven van alle Geschiedenis Masters aan de Nederlandse universiteiten.

Universiteit van Amsterdam

American Studies (Master’s in History)

Duitslandstudies (Master Geschiedenis)

Geschiedenis van de Internationale Betrekkingen (Master Geschiedenis)

Holocaust and Genocide Studies (Master’s in History)

Militaire geschiedenis (Master Geschiedenis)

Publieksgeschiedenis (Master Geschiedenis)

Vrije Universiteit Amsterdam

Ondanks dat dit overzicht met grote zorgvuldigheid is samengesteld, kan het fouten bevatten of kunnen er dingen veranderd zijn. Controleer als een opleiding u interesseert altijd zelf of de toelatingseisen nog actueel zijn. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

Geschiedenis: Een voltijdsmaster van één jaar met een gemeenschappelijk curriculum en vier mogelijke specialisaties. Sowieso toegankelijk met een bachelordiploma geschiedenis.

Global history and international studies

Politiek en soevereiniteit

Religion and society

Medical and health humanities

Research master humanities: Voltijds onderzoekmaster van twee jaar met vijf mogelijke specialisaties. Er is geen gegarandeerde toelating met de bachelor geschiedenis: er gelden aanvullende eisen wat betreft studieresultaten (bijvoorbeeld minstens een 7,5 voor de scriptie en een gemiddelde van een 7,5 voor een aantal relevante vakken) en er moet een motivatiebrief worden verstuurd. Naast deze algemene eisen, gelden er per specialisatie aanvullende eisen wat betreft achtergrond in relevante onderzoeksvelden (bijvoorbeeld dat er minstens 30 studiepunten in zo’n onderzoeksveld behaald zijn) Alle toelatingseisen zijn te vinden door een specifieke specialisatie te selecteren en dan naar toelating te gaan. De vijf specialisaties zijn:

Global history. Als aan de eerder genoemde eisen wat betreft studieresultaten en motivatie wordt voldaan, is dit programma toegankelijk met een bachelordipolma geschiedenis.

Environmental humanities. Als aan de eerder genoemde eisen wat betreft studieresultaten en motivatie wordt voldaan, is dit programma toegankelijk met een bachelordiploma geschiedenis.

Critical studies in art and culture. Naast de eerder genoemde eisen wat betreft studieresultaten en motivatie, moet er bij deze specialisatie ook rekening mee worden gehouden dat er voor toelating minstens 30 studiepunten behaald moeten zijn op één van de volgende onderzoeksgebieden: kunstgeschiedenis, architectuurgeschiedenis, mediastudies of designstudies.

Philosophy. Naast de eerder genoemde eisen wat betreft studieresultaten en motivatie, moet er bij deze specialisatie ook rekening mee worden gehouden dat er voor toelating minstens 30 studiepunten behaald moeten zijn op het onderzoeksgebied van filosofie.

Linguistics. Naast de eerder genoemde eisen wat betreft studieresultaten en motivatie, moet er bij deze specialisatie ook rekening mee worden gehouden dat er voor toelating minstens 30 studiepunten behaald moeten zijn op één van de twee onderzoeksgebieden taalwetenschappen of computerwetenschappen.

Heritage studies. Een voltijdsmaster van één jaar. In principe toegankelijk met een bachelordiploma geschiedenis, maar wat specialisatie op het gebied van erfgoed wordt aanbevolen.

Curating art and cultures. Een duale voltijdsmaster van twee jaar. In principe toegankelijk met een bachelordiploma geschiedenis. De plekken zijn echter beperkt, hierdoor is er een selectieproces van meerdere rondes. Er wordt sowieso verwacht dat het gemiddelde cijfer van de bachelor een 7,0 of hoger is. Daarnaast wordt aanbevolen dat een aanmelder een vak van 6 studiepunten op het gebied van museum- of curatiestudies heeft gedaan en/of een relevante stage van 3 studiepunten heeft afgerond.

Classics and ancient civilizations. Een voltijdsmaster van één jaar. Er zijn twee specialisaties: classics en ancient studies. Alleen de specialisatie ancient studies is toegankelijk met een bachelordiploma geschiedenis en alleen voor studenten die zich tijdens hun bachelor in antieke geschiedenis hebben gespecialiseerd.

Research master classic and ancient civilizations. Voltijds onderzoekmaster van twee jaar. Er is geen gegarandeerde toelating met een bachelordiploma geschiedenis, er zijn aanvullende eisen: Ten eerste is de opleiding alleen toegankelijk voor studenten die zich tijdens hun bachelor in antieke geschiedenis hebben gespecialiseerd. Daarnaast gelden er aanvullende eisen wat betreft studieresultaten, het gemiddelde cijfer van de bachelor moet een 7,5 of hoger zijn en ook de scriptie moet met een 7,5 of hoger zijn beoordeeld. Ook moet er een motivatiebrief worden verstuurd.

Archeologie. Een voltijdsmaster van één jaar. Alleen toegankelijk voor studenten met een bachelordiploma geschiedenis die zich tijdens hun bachelor voldoende in antieke geschiedenis hebben gespecialiseerd. Er zijn twee mogelijke specialisaties binnen deze master.

European and Mediterranean archaeology

Digital archaeology and heritage. Voor deze specialisatie is ook aantoonbare ervaring met GIS, 3D-modelleren of het omgaan met digitale databases vereist.

Rijksuniversiteit Groningen

History and Heritage Consultancy

Politics, Organizations and Learning Histories

Un/sustainable Societies: Past, Present and Future

Universiteit Leiden

Er zijn drie soorten masters: eenjarige-, onderzoeks-, of brede masters. De eenjarige master sluit perfect aan op de bacheloropleiding, terwijl je met een onderzoeksmaster (twee jaar) wordt voorbereid op een academische carrière. Een brede master kun je volgen als je een bredere interesse hebt.

Ancient History

Cities, Migration and Global Interdependence

Colonial and Global History

Europaeum Programme European History and Civilization

Europe 1000-1800

Politics, Culture and National Identities, 1789 to the Present

MA African studies

MA Asian Studies

MA Middle Eastern Studies

MA Latin American Studies

MA North American Studies

MA Russian Studies

MA Religious Studies

MA History (research)

MA International Relations

Radboud Universiteit Nijmegen

Geschiedenis en Actualiteit

Politiek en Parlement

Ancient and Medieval Mediterranean Worlds

Research Master

Educatieve Master

Erasmus Universiteit Rotterdam

Applied History

Global History and International Relations

Global Markets, Local Creativities (GLOCAL)

Universiteit Utrecht

Conflict Studies and Human Rights

Cultuurgeschiedenis van modern Europa/Cultural History of Modern Europe

International Relations in Historical Perspective

Geschiedenis van politiek en maatschappij

Neerlandistiek

Ancient, Medieval and Renaissance Studies

Geschiedenis: educatie en communicatie

History and Philosophy of Science

History

Nederlandse literatuur en cultuur